U bent niet ingelogd. Aanmelden.

Algemene voorwaarden Lemontube.nl


Inleiding

Lemontube.nl is een product van Citroengeel.nl. Dit document beschrijft de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op deze site. Deze kleine lettertjes hebben we geschreven om onduidelijkheden over gebruik van Lemontube.nl te voorkomen. We proberen deze voorwaarden altijd zoveel mogelijk te laten zijn zoals we ze zelf als gebruiker zouden willen zien.

Om de site te kunnen gebruiken heeft u een account nodig. Met uw account krijgt u vrije toegang tot de beelden en teksten op Lemontube.nl voor de tijdsduur van uw abonnement en betreffende de beeldbank waarop u zich abonneert. Wanneer u uw account gebruikt geeft u aan dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.


In het kort

  • Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die we nodig hebben en verstrekken deze nooit aan derden
  • U kunt uw abonnement opzeggen tot 30 dagen na ontvangst van uw verlengingsfactuur
  • Beeldrechten op filmpjes liggen bij de oorspronkelijke maker, uiteraard ook als u uw eigen filmpjes aan de beeldbank toevoegt
  • Auteursrecht op beschrijvende teksten ligt bij de schrijver hiervan, Citroengeel.nl mag deze teksten onbeperkt gebruiken
  • Citroengeel.nl is geen vergoeding verschuldigd voor commercieel gebruik van beschrijvende teksten


Persoonsgegevens

Voor het beheer van accounts en abonnementen vragen wij enkele persoonsgegevens van u zodat wij contact met u kunnen opnemen en u facturen kunnen toesturen. Hierbij beperken wij ons tot de gegevens die we hiervoor nodig hebben. We zullen u dus niet vragen om uw geboortedatum of uw huisadres (in geval van een schoolabonnement). Uw gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt.

Enkele keren per jaar sturen wij een nieuwsbrief naar alle abonnees van Lemontube. Wanneer u deze niet wenst te ontvangen kunt u dit kenbaar maken met een reply op de nieuwsbrief email.


Abonnementen

Met ingang van 2016 lopen onze abonnementen altijd per schooljaar. Om de drukte van de eerste weken na de zomervakantie te ontlopen gebruiken we als vervaldatum 1 oktober. Wie voortaan een abonnement afsluit voor 1 april (dus met een looptijd van 6 maanden of meer) krijgt een gedeeltelijke factuur tot de eerstvolgende 1 oktober. Wie een abonnement afsluit op of na 1 april (dus met een looptijd van 5 maanden of minder) krijgt een gedeeltelijke factuur tot de eerstvolgende 1 oktober plus het gehele schooljaar dat daarop volgt.

Een gedeeltelijke factuur wil zeggen het aantal maanden looptijd gedeeld door 12 maanden. De maand waarin het abonnement aangevraagd wordt tellen we hierbij niet mee, we rekenen altijd met hele maanden. Voor verlengingen in 2016 die niet als vervaldatum 1 oktober hebben gebruiken we dezelfde procedure, zodat uiteindelijk alle bestaande abonnementen dezelfde vervaldatum hebben.

Onze abonnementen worden steeds met een jaar verlengd. Aan het eind van de looptijd ontvangt u een factuur voor de nieuwe periode. Wanneer u uw abonnement niet wilt verlengen kunt u dat tot 30 dagen na ontvangst van de factuur aangeven. Na het eerste abonnementsjaar kunt u uw abonnement ook tussentijds beëindigen met een opzegtermijn van één maand.

Voor sectieabonnementen hanteren wij twee tarieven. Eén voor kleine secties en één voor grote secties. Peildatum hiervoor is de verlengingsdatum van uw abonnement. Wanneer uw sectiegrootte gedurende de looptijd van het abonnement verandert vragen wij geen bijbetaling en geven wij ook geen restitutie. U kunt wijzigingen in uw sectie gedurende het gehele jaar doorgeven, zodat ook uw nieuwe collega's en stagiairs toegang hebben tot de site. Aan het begin van het schooljaar sturen wij een email om te vragen of er wijzigingen in uw sectie zijn.

Proefabonnementen hebben een looptijd van één maand. Na deze maand ontvangt u vanzelf bericht of u een vast abonnement wilt. Vaak combineren wij deze berichten voor groepjes proefabonnementen, zodat uw proefperiode soms iets langer is. Ook hier geldt, zolang u kunt inloggen mag u gewoon gebruik maken van de site.


Tarieven per 1 oktober 2012

Abonnementsvorm Prijs per jaar
Individueel, draagt ieder jaar minstens 15 filmpjes bij     gratis
Individueel € 19,50
Sectie tot en met zes leden € 37,50
Sectie vanaf zeven leden € 55,00

Alle tarieven zijn inclusief 21% BTW. Tarieven kunnen elk moment gewijzigd worden. Wij vragen u facturen te voldoen binnen 30 dagen en bij betaling het factuurnummer te vermelden.


Filmpjes

Alle filmpjes op Lemontube.nl zijn afkomstig uit openbare bronnen en u kunt deze gebruiken in les- en thuissituaties. De filmpjes blijven eigendom van hun respectievelijke makers en de betreffende sites waarop het filmpje geplaatst is. Wanneer u de filmpjes wilt hergebruiken zult u zich moeten wenden tot deze makers en/of sites.

Lemontube.nl bevat geen embedded filmpjes, maar slechts hyperlinks naar het beeldmateriaal. Citroengeel.nl is niet aansprakelijk voor de daadwerkelijke inhoud van de filmpjes.

De verzameling filmpjes op deze site bijeengebracht is eigendom van Citroengeel.nl en zonder voorafgaande toestemming mag u deze verzameling of deelverzamelingen ervan rond een bepaald thema niet hergebruiken met behoud van dit thema. Het linken naar één filmpje of willekeurige filmpjes uit de collectie is uiteraard toegestaan, het is immers beeldmateriaal uit openbare bronnen.


Teksten en tags

Alle beschrijvende teksten op Lemontube.nl zijn auteursrechtelijk beschermd en kunnen zonder voorafgaande toestemming niet worden hergebruikt. Het auteursrecht ligt bij de oorspronkelijke uploader van het filmpje, maar voor hergebruik hiervan kunt u contact opnemen met Citroengeel.nl.

Het is geen probleem om één of enkele tekst(en) door te plaatsen op de elo van uw school voor uw eigen leerlingen of om deze in toetsen voor uw eigen leerlingen op te nemen.


Uploaden

Wanneer u filmpjes upload blijft u auteur van de beschrijvende tekst en houdt u het auteursrecht hierop. Wel geeft u Citroengeel.nl toestemming om deze tekst aan te passen, aan te vullen en commercieel te gebruiken waaronder maar niet beperkt tot gebruik op www.citroengeel.nl, www.lemontube.nl, in nieuwsbrieven, apps of om deze aan derden ter beschikking te stellen. In dit laatste geval zal de tekst altijd niet-exclusief en zonder overdraagbare rechten ter beschikking gesteld worden tenzij anders overeengekomen met de auteur. Er zal altijd bronvermelding gebruikt worden.

Als u door uzelf gemaakte filmpjes upload draagt u op geen enkele manier beeldrechten hiervan over aan Citroengeel.nl. U geeft Citroengeel.nl slechts toestemming gebruik te maken van de bron waarop het fimpje is gepubliceerd.

Citroengeel.nl is geen enkele vergoeding verschuldigd voor gebruik van door uploaders geschreven teksten of door hen gemaakte filmpjes. Wel geeft Citroengeel.nl gratis toegang tot de site aan vaste uploaders.

De uploader van teksten en filmpjes verklaart dat de teksten door hemzelf geschreven zijn en niet overgenomen uit beschermde bron zoals (les)boeken en (video)websites. De filmpjes moeten beschikbaar zijn in openbare bronnen.


Opdrachten en lesmateriaal

In overleg kunnen opdrachten en ander lesmateriaal bij filmpjes geplaatst worden. De rechten voor gebruik hiervan worden per geval in wederzijds overleg afgesproken.


Geschillen

Wanneer u van mening bent dat beelden en/of teksten op Lemontube.nl zijn geplaatst zonder uw toestemming terwijl dit naar uw mening wel nodig is kunt u contact opnemen met Citroengeel.nl.

Wanneer u van mening bent dat bepaalde inhoud van Lemontube.nl ongepast is kunt u contact opnemen met Citroengeel.nl.

Deze algemene voorwaarden kunnen ten allen tijde en zonder verdere notificatie aangepast worden door Citroengeel.nl. Oudere versies van de algemene voorwaarden zijn in geval van geschillen op verzoek beschikbaar.

Versie 13 januari 2016